Nieprawidłowa utylizacja elektroniki firmowej – czym może skutkować i jak wykonać ją prawidłowo?

W firmach na co dzień wykorzystuje się różne rodzaje elektroniki. W jaki sposób powinno się ją prawidłowo utylizować?

Komputery, tablety, telefony komórkowe, skanery, serwery, drukarki, ksero – to jedynie parę przykładów urządzeń elektronicznych używanych w firmach. Gdy dochodzi do jego uszkodzenia lub jest on przestarzały, konieczna staje się utylizacja elektroniki. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy wiedzą, jak należy z nią postępować.

Czym może skutkować nieprawidłowa utylizacja elektroniki?

Niewłaściwa utylizacja firmowej elektroniki może mieć szereg negatywnych konsekwencji. Na co może narazić się przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegać zaleceń dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego?

Zanieczyszczenie środowiska

Wiele urządzeń elektronicznych zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane. Zaliczane są do nich w szczególności metale ciężkie, między innymi ołów, rtęć, kadm i inne substancje toksyczne. Brak prawidłowej utylizacji może skutkować tym, że szkodliwe substancje przedostaną się do gleby i wody, zanieczyszczając środowisko, powodując szkody dla przyrody i zdrowia człowieka.

Odpowiedzialność prawna

Firmy działające w Polsce są prawnie zobowiązane do utylizacji urządzeń elektronicznych w sposób wskazany w przepisach, czyli muszą oddać je do punktów zajmujących się ich odbiorem. Jeśli firma tego nie zrobi, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, co może skutkować wysokimi mandatami.

Wykradzenie danych

Jeśli elektronika firmowa zawierająca dane, na przykład dyski komputerowe, pamięci przenośne, nie zostanie odpowiednio wyczyszczona z poufnych danych przed ich utylizacją, istnieje ryzyko, że dostęp do tych danych uzyskają osoby nieupoważnione. Może to skutkować naruszeniem danych, co prowadzi do dalszych problemów, na przykład może spowodować nałożenie kar oraz doprowadzić do strat finansowych.

Negatywny wizerunek

Ponadto nieprawidłowa utylizacja elektroniki może spowodować poważne straty wizerunkowe dla firmy wśród jej klientów i kontrahentów, a także innych osób w otoczeniu biznesowym firmy. Może ona w ten sposób stracić wiele zamówień i kontraktów.

Jak powinna odbywać się utylizacja elektroniki?

Poprawna utylizacja elektroniki firmowej powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz powinna również uwzględniać kwestie bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się na nośnikach danych.

Przed wyrzuceniem jakichkolwiek urządzeń elektronicznych należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych albo usunąć dane, jeżeli nie są one potrzebne. Takie usługi świadczą również firmy zewnętrzne, które wykorzystują specjalne techniki usuwania danych, aby ich odzyskanie nie było możliwe.

Następnie należy przekazać elektronikę do punktu zajmującego się jej odbiorem. Alternatywnie można skorzystać z usług firmy, która odbierze elektronikę i zajmie się jej utylizacją.

Warto więc pamiętać o tym, że prawidłowa, zgodna z przepisami utylizacja elektroniki ma dla firmy kluczowe znaczenie!

You Might Also Like

Leave a Reply